Keskiviikko 18.9.2024

9:00-10:00 Ilmoittautuminen, kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

10:00-12:00  ”Silver Trauma” – PJ Alar Tuvikene, Kotka KS

Väestön vanhetessa päivystyksessä kohdataan yhä useammin monisairaita vammapotilaita, joiden vammamekanismi ja fysiologiset muutokset asettavat haasteita niin diagnostiikalle kuin hoidolle. Mistä syntyy käsite Silver Trauma, mitä nämä potilaat ovat ja mitä erityispiirteitä hoidossa tulisi ottaa huomioon.

10:00-10:10 Tervetuloa

10:10-10:30 ”Silver Trauma” – mitä se tarkoittaa? - Alar Tuvikene, Kotka KS

10:30-11:00 ”Silver Trauma” – anestesiologin näkökulmasta - Mika Valtonen, TYKS

11:00-11:30 ”Silver Trauma” HUS traumarekisterin perusteella - Tim Söderlund, HUS

11:30-12:00 Potilastapauksia - Tuvikene, Valtonen, Söderlund

12:00-13:00 Lounas

13:00-14:45 PROTEESI vs OSTEOSYNTEESI – PJ Elina Ekman, TYKS

Murtumien hoidossa hyvään lopputulokseen on usein monta tietä. Joskus taas operatiivisen hoidon lopputuloksessa kaikkein ratkaisevinta on oikea leikkausmenetelmä. Mitkä tekijät vaikuttavat päätöksentekoon? Mitkä ovat osteosynteesin edut? Kenelle valitset suoraan tekonivelen osteosynteesin sijaan?

13:00-13:30 Lonkkamurtuma – Kuka pelkää osteosynteesiä? - Jukka Honkanen, VKS

13:30-14:00 Reisiluun alaosan murtuma – Proteesista polvi paranee? - Jaakko Rönty, OYS

14:00-14:30 Sääriluun yläosan murtuma – ”Siihen tulee artroosi kuitenkin” - Valtteri Tapper; K-SKS

14:30-14:45 Keskustelua ja kysymyksiä (kaikki luennot)

14:45-15:15 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

15:15-16:00 Palkitut esitykset/tutkimukset – PJ Lauri Halonen

16:00-17:00 Kunniajäsenen luento

19:00- Iltajuhla