Torstai 28.9.2023

Myrskyn silmässä

Klo              

Luento / Tapahtuma

Luennoitsija

09.00 - 10.30

Sessio 4 - Kun veri vetää maailmalle

 

Aseellisten konfliktien ja luonnonkatastrofien alueilla työskentely poikkeaa paljon
tavallisesta arjesta. Silti siinä on jotain, mikä toisia kiinnostaa ja veri vetää maailmalle –
kirjaimellisesti. Sessiossa käydään läpi, mitä realistisia vaihtoehtoja on, jos kriisialueilla

työskentely kiinnostaa. Tule kuuntelemaan, esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan, jos
haluat tietää, mitä eri koulutuksia katastrofilääketieteen maisterin tutkinto mukaan lukien
on tarjolla, miten hakea humanitaaristen järjestöjen kautta kriisialueille, millaista olisi
työskennellä eteläafrikkalaisessa traumasairaalassa ja miten voi lääkärinä lähteä mukaan
sotilaalliseen kriisinhallintaan.

PJ Ville Vänni

09.00 - 09.30

Järjestöjen kautta maailmalle

Anna Kerola, orto el, yleiskir el

09.30 - 10.00

Traumasairaalaan Etelä-Afrikkaan

Timo Laihinen, orto el, HUS

10.00 - 10.30

Mukaan sotilaalliseen kriisinhallintaan

Tero Ohrankämmen, Puolustusvoimat

10.30 - 11.00

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

    

11.00 - 12.30

Sessio 5 - Damage Control Orthopaedics (DCO)

Vammanhallintaortopedialla eli DCO:lla tarkoitetaan vaikeasti vammautuneen potilaan
murtumien väliaikaista stabilointia. Tässä sessiossa kokeneet traumahoidon konkarit käyvät
läpi milloin tätä työkalua voi käyttää ja miten se toimii eri vammoissa ”tips and tricks”-
tyyliin.

PJ Katriina Paasikallio

11.00 - 11.30

Yläraajan DCO - tips and tricks

Robert Björkenheim, orto EL, HUS

11.30 - 12.00

Alaraajan DCO - ex fix all over

Karri Kirjasuo, orto EL, TYKS

12.00 - 12.30

Vuotavan lantion alkuvaiheen hoito

Lauri Handolin, orto EL, HUS

12.30 - 13.30

Lounas

 

 

13.30 - 15.30 

Sessio 6 - pienryhmäkeskustelut & taitorastit

 

 

 

 

Keskustelupaja - Komplikaatioiden käsittely

Traumakirurgiassa väistämättä on tilanteita, jossa olisi ehkä voinut
toimia paremmin, tai ainakin tilanteita, joista jää tunne että olisi
voinut tehdä asioita toisin. Pienryhmäkeskustelussa käsitellään aihepiiriä, josta puhutaan vähemmän kuin pitäisi. Miten käsitellä komplikaatioita omalla uralla ja työyhteisössä,
ja mitä tarkoittaa vanha kirurginen slogan "komplikaatioissa on voimamme"?

Keskustelua ohjaa traumakirurgi Ville Vänni.

Ville Vänni

 

 

Keskustelupaja - Erikoistuvien lääkärien koulutuksen haasteet ja hyvät käytännöt

Erikoistuvien lääkärien koulutuksen haasteet ja hyvät käytännöt –
keskusteluryhmässä puheenjohtajina toimivat professori Teppo
Järvinen ja keskussairaalan koulutusvastaava Lauri Halonen.
Keskustelussa on tarkoitus jakaa hyviä käytäntöjä ja pohtia yhdessä
hyviä ratkaisuja laadukkaan traumatologisen koulutuksen
järjestämiseksi terveydenhuollon turbulenssin keskellä.

Lauri Halonen ja Teppo Järvinen

 

 

Työpaja - Ex-fix 

Vammahallintaortopedian kulmakivi. Työpajassa käydään läpi ex-fixin periaatteita

ja sen jälkeen harjoitellaan muoviluilla erinomaisessa ohjauksessa.

Ohjelmassa on kaikista yleisin nilkan yli ex-fix sekä harvinaisempi

supra-asetabulaarinen ex-fix.

Karri Kirjasuo

 

 

Työpaja - E-FAST

E-FAST on käyttökelpoinen työkalu vaikeasti vammautuneen potilaan hoidossa, kun pitää päättää,

mitä leikataan eli vuotaako potilas vatsaontelosta, rintaontelosta vai sydämestä, vai onko hemodynaamisen epävakauden syynä kenties tensiopneumothorax.

E-FASTin oppiminen ei vaadi aiempaa ultraäänikokemusta ja kun tekniikan kerran oppii,

pääsee toistoja tekemään omassa työssä ja työkalun luotettavuus käytössä paranee.

E-FAST työpajassa käydään läpi ultraäänen käytön perusteet ja tekniikka ja jokainen pääsee harjoittelemaan E-FASTin tekoa kädestä pitäen.

Anna Kerola

16.00 - 17.30

Sessio 7 – Alakynnestä voittoon

Shokkihuoneessa on instabiili traumapotilas ja lattia lainehtii verestä. Sinua kohti ammutaan
taistelutilanteessa ja pelkäät henkesi edestä. Erilaisia tilanteita, mutta voiko niitä yhdistää
se, miten mieli ja keho reagoivat? Miten tehdä päätöksiä kun tilanne on tiukka ja erittäin
hektinen? Miten kommunikoida kun stressitilanne on päällä? Miten käsitellä jälkikäteen
huonoja päätöksiä, virheitä tai lähtökohtaisesti rankkoja tilanteita? Tästä kaikesta puhuu
usean kriisinhallintaoperaation kokemuksella Enrico Annus, joka työskentelee Utin
jääkärirykmentissä puolustusvoimien erikoisjoukkojen komentoaliupseerina.

PJ Alar Tuvikene

18.00 - ...

Speed dating

Luento-osuuden päätteeksi pääset tapaamaan speed networking -hengessä luennoitsijoita ja traumatologian alan kuumimpia nimiä, keskustelemaan luentojen aiheista ja esittämään kysymyksiä Q&A-tyyppisessä sessiossa.