Yhteystiedot

Ville Vänni
Kongressin puheenjohtaja
Henna Komi
Logistiikka ja kongressitekniikka
Heikki Kokko
Yhteiskuljetukset
Minna Mononen
Majoituskiintiöt ja koordinointi